Bildirimler
Tümünü temizle

CoDTurkiye Sunucu Adminleri Başvuru Şartları ve Alım Esasları Yönetmeliği

 
Veteran Soldier
(@administrator)
General Admin

1. CoDTürkiye Sunucu Adminliği'ne Başvuru Şartları :

* 18 yaşını doldurmuş olmak.

* |C-TR| Klan elemanı olmak.

* Eğer yeterli başvuru olmaz ise başka bir klan üyesi olmamak ve en az bir aydır site üyesi olmak şartıyla |C-TR| Klanı dışından da admin atanabilir.

* En az 10 onaylanmış konusu bulunmak.

(Konular sırf konu açmış olmak için değil kaliteli ve özgün içeriğe sahip olmalıdır.)

* En az 20 onaylanmış mesajı bulunmak.

(Mesajlar sırf yazmış olmak için değil konu ile ilgili ve anlamlı bir içeriğe sahip olmalıdır.)

* Eğer ihtiyaç duyulursa, başvurunun değerlendirilme aşamasında görüntülü görüşme talebini kabul etmek.

2. CoDTürkiye Sunucu Adminliği'ne Başvuru Formu :

Yukarıda yazılı başvuru şartlarını taşıyan istekliler, bilgilerini aşağıdaki formata göre doldurup |C-TR| Sunucu Adminliği'ne başvuru yapabilirler.

* İsim :

* Yaş :

* Mesleği :

* Steam/Xfire:

* Oyuncu Nicki :

* Hangi oyun serveri için başvuru yaptığı :

* Daha önce oyun serveri adminliği yapıp yapmadığı :

(Eğer yapmış ise hangi serverde, hangi tarihte ve ne kadar süre ile yaptığı belirtilecektir.)

* Referansı : (var ise)

* Forumdaki Konu Sayısı :

* Forumdaki Mesaj Sayısı:

3. CoDTürkiye Sunucu Adminliği'ne Alım ve Kayıt Esasları :

* Sunucu admini alımlarının başladığı veya durdurulduğu admin alım kurulu tarafından ilan edilir.

* Sunucu admini inceleme ve alımları, admin alım kurulu tarafından yapılır, onaylanır ve ilan edilir.

* Admin başvurusu yapanların, yıllık klan aidatını yatırıp yatırmadığı incelenir. Adminlik için yıllık klan aidatlarını yatırmış olmak şarttır.

* Onay ve ilan işlemleri tamamlanan sunucu admini, alımı yapan kurul tarafından CoDTürkiye Sunucu Adminleri Yönetmeliği ve |C-TR| Klan Yönetmeliği konularına yönlendirilerek orada belirtilen hususların harfiyen yerine getirilmesi sağlanır.

* CoDTürkiye Sunucu Adminleri Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin atıfta bulunduğu |C-TR| Klan Yönetmeliği'nde belirtilen hususların eksiksiz tamamlanmasıyla birlikte sunucu adminliği kesinleşir ve rcon şifresi teslim edilir.

4. Yürürlük Maddesi ve Değişiklikler : Bu yönetmelik yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. İleride yapılabilecek muhtemel değişiklikler bu kısımda Ek Madde olarak belirtilecektir.

Alıntı
Konu Sahibi Gönderildi : 7 Nisan 2012 20:31
Veteran Soldier
(@administrator)
General Admin

* CoDTurkiye |C-TR| klanına giriş aidatı 60.00,- TL.'dir. Klan başvururusu uygun bulunanlar giriş aidatını yatırmadıkça klan giriş işlemi yapılmaz.

* Referansa dayalı klan elemanı alımlarında referans gösterilen klan elemanının referans olduğunu belirtmesi halinde klan giriş aidatlarına,

Yılın ilk altı ayındaki başvurularda 1/3 oranında,

Yılın ikinci altı ayındaki başvurularda 1/2 oranında indirim uygulanır.

* Klan giriş aidatını yatıranlar içinde bulunulan yılın klan elemanı aidatından muaftırlar. Referansa dayalı olmadan indirimsiz olarak klan giriş aidatını yatıranlar ise takip eden yılın klan aidatında da muaf olacaklardır.

* Herhangi bir sebeple klandan ayrılanların klan giriş aidatları iade edilmez.

CevapAlıntı
Konu Sahibi Gönderildi : 1 Ekim 2012 01:56
Veteran Soldier
(@administrator)
General Admin

Ekonomik nedenlerle klanımıza başvuru yapayan oyuncuların başvuru yapmalarını sağlamak amacıyla klan giriş aidatı uygulaması ile birlikte yıllık klan elemanı aidatı uygulaması da geçici bir süreliğine ertelenmiştir.

CevapAlıntı
Konu Sahibi Gönderildi : 23 Mayıs 2013 00:20