Bildirimler
Tümünü temizle

|C-TR| Klanı'na Başvuru Şartları ve Alım Esasları Yönetmeliği

 
Veteran Soldier
(@administrator)
General Admin

1. |C-TR| Klanı'na Başvuru Şartları :

* 18 yaşını doldurmuş olmak.

* Başka bir klan üyesi olmamak.

* Başvuru tarihi itibariyle en az bir aydır site üyesi olmak.

* En az 5 onaylanmış konusu bulunmak.
(Konular sırf konu açmış olmak için değil ilgi alanlarınız dahilinde kaliteli içeriğe sahip olmalıdır.)

* En az 10 onaylanmış mesajı bulunmak.
(Mesajlar sırf yazmış olmak için değil konu ile ilgili ve anlamlı bir içeriğe sahip olmalıdır.)

* Eğer ihtiyaç duyulursa, başvurunun değerlendirilme aşamasında görüntülü görüşme talebini kabul etmek.

* PunkBuster screenshoot'u siyah çıkmamak (pb ss : admin tarafından rcon'dan alınan anlık oyun içi görüntü).

2. |C-TR| Klanı'na Başvuru Formu :

Yukarıda yazılı başvuru şartlarını taşıyan istekliler, bilgilerini aşağıdaki formata göre doldurup |C-TR| Klanına başvuru yapabilirler.

* İsim:

* Yaş:

* Durumu/Mesleği:

* Steam/Xfire:

* Oyuncu Nicki:

* CoDTurkiye yönetmeliklerini okuyup okumadığı :
Yönetmelikler

* Genellikle Hangi Serverimizde Oyun Oynadığı:

* Günün Hangi Saatleri Arasında Online Olduğu:

* Yılın Hangi Dönemlerinde Aktif Olduğu:

* SD oynayıp/oynamadığı:

* Referansı : (var ise)
(Referans gösterilen kişiye önceden haber verilmelidir.)

* Call of Duty serisinden başkaca hangilerini oynadığı :

3. |C-TR| Klanı'na Alım ve Kayıt Esasları :

* Klan elemanı inceleme ve alımları, Klan Elemanı Alım Kurulu tarafından yapılır.

* Klan elemanı alımlarının başladığı veya durdurulduğu Klan Elemanı Alım Kurulu tarafından ilan edilir.

* Referanslı alımlarda, referans gösterilen klan elemanının yıllık klan aidatını yatırıp yatırmadığı incelenir. Aksi durumda başvuru yapanlara klan giriş aidatı referans indirimi uygulanmaz.

* Xfire davetinin gerçekleşmesini müteakip kurul tarafından ''|C-TR| Klan'ına Alınanlar Bu Konuda İlan Edilecektir'' konusunda alım işlemi ilan edilir.

* Xfire davet ve ilan işlemleri tamamlanan eleman, alım kurulu tarafından |C-TR| Klan Yönetmeliği konusuna yönlendirilerek yönetmelikte belirtilen hususların harfiyen yerine getirilmesi sağlanır.

4. Yürürlük Maddesi ve Değişiklikler : Bu yönetmelik yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. İleride yapılabilecek muhtemel değişiklikler bu kısımda Ek Madde olarak belirtilecektir.

Alıntı
Konu Sahibi Gönderildi : 7 Nisan 2012 20:41